Odlehčovací služby Pontis

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Pontis Šumperk O.p.s., Gen. Svobody 2800, 787 01 Šumperk, Česko | Olomoucký kraj, Šumperk
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 12 míst

Odlehčovací služby Pontis
Šumperk PONTIS Gen. Svobody 2800Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Každý pokoj má svoji vlastní televizi, radiopřehrávač, standardní vybavení nábytku, u většiny pokojů disponujeme pojízdnými stolky, mobilními WC židlemi a všechny pokoje jsou vybaveny tlačítky SOS na přivolání pracovníků.

Aktivizace, vzdělávání

Mezi oblíbené aktivity uživatelů patří zpívání a trénování paměti, procházky, příprava svačin a drobné domácí práce, cvičení a zahradničení.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Odlehčovací službu může uživatel využít v rozmezí 1 dne nebo max. 3 měsíců. Odlehčovací služba je bezbariérová, uživatelé mohou využívat potřebných kompenzačních pomůcek.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 777 911 120
E-mail:
valentova.anna@pontis.cz
sociální pracovnice


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
PONTIS Šumperk o.p.s.
Web: http://www.pontis.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Pontis Šumperk O.p.s., Gen. Svobody 2800, 787 01 Šumperk, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010