Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Karoliny Světlé 286/18, 110 00 Staré Město, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 1
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 9 pobytová, 3 ambulantní míst
Telefon: +420 222 333 548   | e-mail: eva.dvorakova@zivot90.cz

Odlehčovací služba
Praha 1, Karolíny Světlé 286/18

Odlehčovací služba je ambulantní a pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Bezbariérová budova, situovaná v centru města tak, že je snadno přístupná. Je vybavena a přizpůsobena pro pobyt lidí s pohybovými handicapy, lidí s tělesným postižením různého typu i pro vozíčkáře. Chodby, spojovací koridory i hygienická zařízení ve všech patrech jsou vybaveny madly a sprchovacími židlemi. Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum pro seniory je umístěno ve II. patře budovy. Toto patro poskytuje sociálně ošetřovatelské služby. Je zde také umístěna půjčovna kompenzačních pomůcek pro seniory a zdravotně postižené a pracovna fyzioterapie. Uživatelé mají k dispozici v sídle organizace vybavenou tělocvičnu, klubovny, učebny, kavárnu a restauraci.

V centru je 9 lůžek pro pobytovou službu (jeden pokoj jednolůžkový a čtyři dvoulůžkové).Vybavení pokoje: polohovací lůžko, noční stolek, skříň, uzamykatelná schránka, televizor, telefon, lednice, každý pokoj má svou toaletu a sprchu.

 

Aktivizace, vzdělávání

Společně pečeme, zdobíme, velikonoční a vánoční věnce, navštěvujeme výstavy, chodíme na vycházky, trénujeme paměť, nebo si zpíváme a účastníme se canisterapie.

S ohledem na zhoršené pohybové schopnosti seniorů máme k dispozici kompenzační pomůcky, které si u nás mohou klienti zapůjčit.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Pobyt v Odlehčovacím pobytovém centru je pouze přechodný (termín odchodu je sjednán předem) a po uplynutí stanovené doby je nutné pro uživatele zabezpečit další pobyt dle jeho zdravotního stavu v jiném zařízení nebo v domácím prostředí.

Uživatelé denního pobytu bývají často bývalými uživateli pobytové služby, jejichž situace se zlepšila a není již nutné využívat 24 hodinovou péči. Poskytované služby v rámci ambulantního pobytu jsou stejné, jako u pobytové služby s výjimkou ubytování.

Senioři mohou docházet do našeho centra pouze přes den a strávit s námi příjemný čas ve společnosti svých vrstevníků.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 222 333 548
eva.dvorakova@zivot90.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Gerontologický institut, o.p.s.
Web: https://www.zivot90.cz/cs
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Jednolůžkové
Dvoulůžkové

Vybavení pokojů

Polohovací lůžko
Vlastní sociální zařízení
Televize
Lednice

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Karoliny Světlé 286/18, 110 00 Staré Město, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010