Odlehčovací služba Vysočany

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Sokolovská 810/304, 190 00 Praha 9-Vysočany, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 9
Zřizovatel: Soukromá společnost  | Kapacita: 48 míst
Telefon: +420 222 504 364   | e-mail: cnp@mediconas.cz

Odlehčovací služba Vysočany
Praha 9. Sokolovská 304

Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována  osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Poskytujeme následnou a dlouhodobou zdravotní péči pro pacienty, kteří jsou po nemoci, úrazu nebo operaci propuštěni z nemocnice a jejich zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí léčebně rehabilitační péče.

Centrum následné péče na Poliklinice Vysočany na Praze 9 disponuje 48 lůžky, nabízíme možnost si zvolit z 1-5 lůžkových pokojů. Všechny pokoje mají v základním vybavení TV. Pro  pacienty je k dispozici jídelna.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 222 504 364
cnp@mediconas.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Soukromá společnost
MEDICON a.s.
Web: https://www.mediconas.cz/cs
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Sokolovská 810/304, 190 00 Praha 9-Vysočany, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010