Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: 28. října 812, 511 01 Turnov, Česko | Liberecký kraj, Semily
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 5 míst

Odlehčovací služba
Turnov 28. října 812Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Většina pokojů je situována k jižní straně. Na severní straně budovy C je situováno provozní zázemí a společné prostory – kuchyňka a denní místnost na každém podlaží, které slouží k odpočinku, různým kulturním, společenským a zájmovým činnostem. Součástí vybavení těchto prostor je barevný televizor, radiomagnetofon a malá knihovnička.

V letním období je možné využívat terasu v 1. patře budovy C a zahradu vybavenou zpevněnými chodníčky, lavičkami a altánkem.

Pro Odlehčovací službu jsou určeny 1 trojlůžkový pokoj a 1 dvoulůžkový pokoj, oba vedle sesterny.

Stravování

Domov odebírá stravu od Krajské nemocnice Liberec.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Nepřetržitá ošetřovatelská péče v DDP je poskytována zdravotními sestrami. Do DDP dochází praktická lékařka 1 x týdně.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Potřebují-li návštěvy zajistit přespání, je možno se domluvit se sociální pracovnicí. Ubytování je zajištěno v prostorách Terénní pečovatelské služby.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 481 320 070, linka 116
l.chlumova@zsst.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Zdravotně sociální služby Turnov
Web: http://www.zsst.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Jednolůžkové
Dvoulůžkové
Třílůžkové

Vybavení pokojů

Vybaveno nábytkem

Vybavení objektu

Pokoje pro návštěvy

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla
Zdravotní péče (praktický lékař)
Zdravotní péče (psychiatr)
Zdravotní péče (24 hodinový servis kvalifikovaného zdravotnického personálu)

Adresa zařízení: 28. října 812, 511 01 Turnov, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010