Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: Masarykova 330, Podolí, 588 56 Telč, Česko | Jihlava, Kraj Vysočina
Zřizovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 737 191 490   | e-mail: jaroslava.novakova@sdileni-telc.cz

Odlehčovací služba
Telč, Masarykova 330

Odlehčovací služba je terénní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Odlehčovací službu poskytujeme v Telči a v dojezdové vzdálenosti do 20 km od Telče (od roku 2019 však pouze v Kraji Vysočina).


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 737 191 490
jaroslava.novakova@sdileni-telc.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Sdílení o.p.s.
Web: https://www.sdileni-telc.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Masarykova 330, Podolí, 588 56 Telč, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010