Odlehčovací služby

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česko | Královéhradecký kraj, Rychnov nad Kněžnou
Zřizovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 9 míst

Odlehčovací služby
Denní stacionář, Rychnov nad KněžnouOdlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám nad 65 let z Královéhradeckého kraje, se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Poskytnutí ubytování v dvoulůžkových a třílůžkových pokojích bez příslušenství se zajištěním určitého soukromí.

Stravování

Zařízení má vlastní kuchyni.

Aktivizace, vzdělávání

     

  • Hudební a přizpůsobené pohybové aktivity, trénování paměti, četba denního tisku, časopisů a knih.
  •  

  • Pracovní a výtvarné činnosti (včetně šicí a keramické dílny), společenské hry.
  •  

  • Povídání na určité téma, pomoc při komunikaci, podpora vztahů s rodinou a dalšími lidmi, vycházky, účast na akcích pro veřejnost (návštěva výstav), účast na akcích pro uživatele (např. vánoční besídky, taneční odpoledne).
  •  

  • Činnosti k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností – nácvik soběstačnosti, osvojování základů práce na PC.

Další informace

Odlehčovací služba probíhá ve Stacionáři sv. Františka.  Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
Telefon:
+420 494 534 431
E-mail:
pavlina.prostrednikova@hk.caritas.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Web: https://rychnov.charita.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Dvoulůžkové
Třílůžkové

Vybavení objektu

Společenská místnost
Zahrada

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010