Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: K Šancím 50/6, 163 00 Řepy, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 17, Praha 8
Zřizovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 77 míst
Telefon: +420 770 142 020,   | e-mail: katerina.aubrechtova@domovrepy.cz

Odlehčovací služba
Praha 17, K šancím 50/6

Pobytová odlehčovací služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Na 77 lůžkách LDN umožňujeme doléčovací pobyty s ošetřovatelskou rehabilitací pacientům, kteří už nepotřebují akutní péči lékařskou, ale převážně ošetřovatelskou. Aby se mohli pokud možno ve zlepšeném stavu vrátit do svých rodin, anebo stabilizováni přejít do trvalého zařízení sociálních služeb.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Čtyřiadvacetihodinová lékařská a ošetřovatelská péče.

Služba zahrnuje rovněž fyzioterapii, usilující o obnovení schopností sebeobsluhy, nácvik chůze a pohybových schopností; a také všestrannou aktivizaci, například umožnění účasti na kulturních pořadech i imobilním pacientům.

Aktivizace, vzdělávání

Služba zahrnuje všestrannou aktivizaci, například umožnění účasti na kulturních pořadech i imobilním pacientům.

Další informace

Domov sv. Karla Boromejského není klasickým domovem pro seniory pro trvalý pobyt. Sociální pobyt je pojat na přechodnou dobu, po kterou rodina není sama schopna zajistit kvalitní péči o svého nemocného nebo nesoběstačného člena, kterou jim na potřebné úrovni nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci, a to ani s pomocí terénních služeb (např. agentur domácí péče). Zdravotní služba na lůžkách LDN je poskytována pacientům na základě doporučení ošetřujícího lékaře při přeložení z nemocnice nebo praktického lékaře při změně zdravotního stavu z domova. Přijetí a doba hospitalizace se řídí zdravotním stavem pacienta.

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 770 142 020,
katerina.aubrechtova@domovrepy.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Domov sv. Karla Boromejského
Web: https://www.domovrepy.cz
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Duchovní péče
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla
Rehabilitace
Zdravotní péče (praktický lékař)
Zdravotní péče (psychiatr)
Zdravotní péče (24 hodinový servis kvalifikovaného zdravotnického personálu)

Adresa zařízení: K Šancím 50/6, 163 00 Řepy, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010