Odlehčovací služba Domova Daliborka

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Daliborka 10, 796 01 Prostějov, Česko | Olomoucký kraj, Prostějov
Zřizovatel: Církevní organizace

Odlehčovací služba Domova Daliborka
Odlehčovací služba, pobytová, ProstějovOdlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči. Služba může být využívána v maximální délce 6 měsíců (resp. 180 dnů) v jednom roce.

Ubytování a prostředí

Služba je poskytována v Domově Daliborka - bezbariérovém, moderně vybaveném objektu se zahradou. Sídlí blízko centra města Prostějova, přesto však je v objektu klid.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 581 110 091
+420 733 742 144
+420 777 731 321
E-mail:
pecovatelskasluzba@prostejov.charita.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Charita Prostějov
Web: https://www.prostejov.charita.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Daliborka 10, 796 01 Prostějov, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010