Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Lípová 545, 431 51 Klášterec nad Ohří, Česko | Chomutov, Ústecký kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 4 míst

Odlehčovací služba
Klášterec DPS Lípová 545

Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Jednou týdně přímo v Domově ordinuje lékař MUDr. Martin Krákora.

Aktivizace, vzdělávání

Trénink paměti formou kvízů, soutěží a společenských her; trénink jemné motoriky prostřednictvím výtvarných a rukodělných činnosti; kroužek keramiky, enkaustiky, vaření, práce na PC; filmový klub, poslech nestárnoucích melodií, odpolední kavárnička; muzikoterapie,  aromaterapie, canisterapie, reminiscence, zahradní terapie.

Šipky, kuželky, boccia, pétanque, skupinové cvičení; povídání nebo předčítání s dobrovolníky; bohoslužby.

1 x za 14 dní k nám dochází pan Pozdníček se svými kočičkami a pejsky na canisterapii a felinoterapii.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Služba je součástí Domova pro seniory. Maximální doba pobytu je stanovena na dobu 3 měsíců.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 474 375 414
pospisilova@mussklasterec.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
Web: www.mussklasterec.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Jednolůžkové
Dvoulůžkové
Třílůžkové

Vybavení objektu

Snoezelenová místnost
Jídelny
Kuchyně

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla
Zdravotní péče (praktický lékař)
Zdravotní péče (psychiatr)
Zdravotní péče (24 hodinový servis kvalifikovaného zdravotnického personálu)

Adresa zařízení: Lípová 545, 431 51 Klášterec nad Ohří, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010