Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice, Česko | Zlín, Zlínský kraj
Zřizovatel: Církevní organizace

Odlehčovací služba
Otrokovice DSOdlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Seniorům tato služba nabízí ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v délce nepřesahující 3 měsíce za kalendářní rok, zajištění nepřetržité pečovatelské a ošetřovatelské pomoci, celodenní stravování, nabídku aktivního trávení volného času a duchovní podporu podle jejich potřeb.

Aktivizace, vzdělávání

Canisterapie

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 737 331 801
E-mail:
sp2.chd@otrokovice.charita.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Charita Otrokovice
Web: https://www.otrokovice.charita.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Dvoulůžkové

Vybavení objektu

V dosahu veřejné dopravy

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Duchovní péče
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010