Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec, Česko | Kraj Vysočina, Pelhřimov
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 15 míst

Odlehčovací služba
Lukavec-V chaloupkách 196Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Prostory se skládají z budovy A a B propojených spojovací chodbou. V budově B je pět dvojlůžkových pokojů  a dva pokoje jednolůžkové.

Společné aktivity je možné provozovat ve společenské místnosti, k odpočinku slouží pokoj speciální místnost – snoezelen, která má relaxační a stimulační funkci a nabízí příjemnou uklidňující atmosféru.

V okolí budovy je zahrada s pergolou. Nedaleko je veliký park, kam je možné docházet. Do středu městyse je nedaleko a přístup je též všude bezbariérový.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Dlouhodobé pečování je pro pečujícího člověka fyzicky i psychicky náročné, proto se nestyďte a bez výčitek svědomí si odpočiňte a naberte sílu k dalšímu pečování. V Centru sociálních služeb v Lukavci je právě pro Vás odlehčovací služba pobytová.

Délka pobytu: je dohodnuta dle potřeb klienta a pečující osoby, maximální délka pobytu jsou 3 měsíce; v ojedinělých případech lze délku pobytu prodloužit (z důvodu dlouhodobé nemoci pečující osoby, neočekávaně tíživé situace v rodině klienta apod.). Interval pro opětovné přijetí klienta je 14 dní od ukončení předchozího pobytu.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 606 043 798
soc.prac.lukavec@centrum.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Centrum sociálních služeb Lukavec
Web: www.centrumlukavec.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Jednolůžkové
Dvoulůžkové

Vybavení objektu

Společenská místnost
Jídelny
Zahrada

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Bazální stimulace
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla

Adresa zařízení: V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010