Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Zahradnická 1534/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, Česko | Litoměřice, Ústecký kraj
Zřizovatel: Církevní organizace

Odlehčovací služba
Litomerice pahorekOdlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

 

 

Zdravotní a ošetřovatelská péče

     

  • ošetřovatelská a pečovatelská služba
  •  

  • lékařská služba

Aktivizace, vzdělávání

Činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností například výtvarné a jiné techniky, trénování paměti, apod.

Další informace

Služba je součástí domova na Dómském pahorku, ve kterém poskytujeme přechodné pobytové služby seniorům, kteří potřebují na přechodnou dobu zajistit péči společně s pobytovými službami. Jedná se nejčastěji o seniory, o které se dlouhodobě starají jejich blízcí a kdy z rodinných, zdravotních či jiných důvodů se nemohou po určitou dobu o svého seniora starat.

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Pravidla pro poskytování služby a kontaktní údaje jsou shodná jako u Domova na Dómském pahorku. Senioři se mohou účastnit všech akcí a služeb Domova na Dómském pahorku.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 417 770 011,
+420 417 770 013
E-mail:
ds@fchltm.charita.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Farní charita Litoměřice
Web: https://fchltm.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Zdravotní péče (praktický lékař)

Fakultativní služby (zpoplatněné)

Kadeřník/holič
Manikúra/Pedikúra

Adresa zařízení: Zahradnická 1534/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010