Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: 341 42 Kolinec, Česko | Klatovy, Plzeňský kraj
Zřizovatel: Církevní organizace

Odlehčovací služba
KolinecSlužba  poskytuje kvalifikovanou pomoc a podporu seniorům a osobám s chronickým onemocněním, o které běžně pečují v jejich přirozeném sociálním prostředí rodinní příslušníci, jež tuto péči nejsou v potřebné míře po určitou dobu schopni zajistit (např. v době nezbytného odpočinku, při pracovní vytíženosti, v době nemoci), ale usilují o to, aby jejich blízký nadále setrval v domácím prostředí. Je poskytována v domácnostech uživatelů služby.

Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 731 402 910
+420 731 402 921,
+420 376 523 324
E-mail:
sluzby@charitasusice.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Oblastní charita Sušice
Web: http://www.charitasusice.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: 341 42 Kolinec, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010