Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Žižkova 2075/106, 586 01 Jihlava, Česko | Jihlava, Kraj Vysočina
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst

Odlehčovací služba
Jihlava, Denní stacionář Domovinka,Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

K dispozici je 5 dvoulůžkových pokojů s vlastním hygienickým zázemím a aktivizační místnost.

Aktivizace, vzdělávání

   

 • smyslová terapie
 •  

 • poslech hudby
 •  

 • canisterapii
 •  

 • kondiční cvičení
 •  

 • posezení ve společné místnosti
 •  

 • aktivizace –nácvik chůze, procvičování paměti, komunikačních dovedností, jemné motoriky apod.

Další informace

Odhlečovací služba je poskytována v Domě s pečovatelskou službou Žižkova 2075/106, 586 01  Jihlava.

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 565 599 430
+420 739 036 441
E-mail:
barbora.kytnarova@icss.cz
sociální pracovnice


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace
Web: http://www.icss.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Dvoulůžkové

Adresa zařízení: Žižkova 2075/106, 586 01 Jihlava, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010