Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Máchova 210, 396 01 Humpolec, Česko | Kraj Vysočina, Pelhřimov
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 2 míst

Odlehčovací služba
Humpolec Machova 210Odlehčovací služba je pobytová. je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Stravování

Domov má vlastní kuchyni.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Lékařskou péči poskytuje praktická lékařka ve dnech pondělí a středa, vždy v době od 09:00 do 16:00. Smluvně máme zajištěnu i odbornou lékařku v oboru psychiatrie, ordinující vždy v úterý, jinak podle potřeby.

Aktivizace, vzdělávání

Trénování paměti, společenské hry, výroba drobných předmětů, tkaní na stavu, společné cvičení, společné oslavy narozenin, cvičení, společné zpívání a poslech hudby, kino archiv, předčítání, pečení a vaření.

 

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 724 917 421
dduchhumpolec@email.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace
Web: www.ddhum.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Třílůžkové
1

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla
Zdravotní péče (praktický lékař)
Zdravotní péče (psychiatr)
Zdravotní péče (24 hodinový servis kvalifikovaného zdravotnického personálu)

Adresa zařízení: Máchova 210, 396 01 Humpolec, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010