Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: K Dubu 711, 533 74 Horní Jelení, Česko | Pardubice, Pardubický kraj
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 16 míst

Odlehčovací služba
Horní Jelení Domov Simeon

Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Služba je poskytována v bezbariérové budově. Odlehčovací služba má kapacitu 16 lůžek v 8 dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením. Centrem je společná jídelna pro uživatele služby, která slouží i jako společenská místnost. K dispozici  je i centrální koupelna. Součástí objektu je i kaple, pro pravidelné bohoslužby.

Aktivizace, vzdělávání

Canisterapie; muzikoterapie; aktivizační činnosti, zaměřené na procvičování jemné motoriky, jednoduché cviky; procvičování paměti, nácvik chůze. Nabídka aktivizačních činností je různorodá (vyrábění, zpěv, pečení, vaření, tanec, hry, kvízy).

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Délka služby je sjednávána smluvně dle potřeby uživatele a pečující fyzické osoby maximálně do 3 měsíců.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 773 448 852
simeon.info@skp-centrum.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
SKP-CENTRUM, o.p.s.
Web: www.skp-centrum.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Dvoulůžkové

Vybavení objektu

Kaple

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Bazální stimulace
Duchovní péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Zdravotní péče (praktický lékař)
Zdravotní péče (psychiatr)

Adresa zařízení: K Dubu 711, 533 74 Horní Jelení, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010