Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Vinohradská 1201/159, Žižkov, 100 00 Praha 10, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 10
Zřizovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 10 míst
Telefon: +420 226 235 277

Odlehčovací služba
Praha 10, Vinohradská 1201/159

Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Areál tvoří dvě budovy. V původní budově se nachází především prostory pro denní aktivity klientů, kulturní a společenské akce. Také zde najdeme jídelnu pro stravování klientů a Denní stacionář.

Nově přistavěná část slouží jako ubytovací prostor pro Domov a Odlehčovací službu.

Maximální délka pobytu je 3 měsíce.Průměrný věk klientů byl 93 let.

Stravování

Kuchyně se řídí pravidly židovské víry a v kuchyni jsou vařena pouze košer jídla. Vaří se ve dvou zcela oddělených kuchyních, a to masité a mléčné. Oddělené jsou i výdejny a k dispozici jsou dva kompletně vybavené sety nádobí a příborů.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Za socializmu byla budova a pozemky na Hagiboru vyvlastněny a budova využívána jako nemocnice. Budova byla následně navrácena Židovské obci v Praze. Domov byl uveden do provozu v květnu 2008.

Zásady péče v Domově vychází z obecných zásad judaismu, a proto se také dodržují židovské tradice, slaví se židovské svátky a poskytuje se košer stravování.

Klient není povinen se přihlásit k trvalému pobytu v Domově.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba pobytová

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 226 235 277

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Židovská obec v Praze
Web: https://www.kehilaprag.cz/cs
Údaje na Justici: odkaz

Vybavení objektu

Jídelny
Kuchyně
Zahrada
Ordinace praktického lékaře
Kaple

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Stravování (nutriční péče)
Duchovní péče
Ošetřovatelská péče
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla
Praní osobního prádla

Adresa zařízení: Vinohradská 1201/159, Žižkov, 100 00 Praha 10, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010