Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Východní 621/16, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, Česko | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 3 míst
Telefon: +420 352 644 920   | e-mail: mvolkova@kv-mzss.cz

Odlehčovací služba
Karlovy Vary, Východní 621/16

Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Ubytování a prostředí

Od 01.05.2021 poskytuje Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace, novou sociální službu – „Odlehčovací služba“.
Pro poskytovanou pobytovou službu jsou vyčleněny prostory na adrese Východní 621/16, Karlovy Vary. Jedná se o bytovou jednotku rozčleněnou na 3 jednolůžkové pokoje. Pobytová odlehčovací služba je poskytována nepřetržitě.
Sociální služba je přístupná městskou autobusovou dopravou.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 352 644 920
mvolkova@kv-mzss.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace
Web: www.kv-mzss.cz
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Východní 621/16, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010