Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba terénní |
Adresa: Borotín u Tábora, 391 35 Borotín, Česko | Jihočeský kraj, Tábor
Zřizovatel: Město

Odlehčovací služba
Borotín 43Odlehčovací služba je terénní. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

Další informace

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Služba probíhá v domácím prostředí klientů ve správních obcích: městys Borotín místní části  (obec Boratkov, Borotín, Hatov, Chomoutova Lhota, Kamenná Lhota, Libenice, Nový Kostelec, Pejšova Lhota, Pikov, Předbojov, Sychrov), dále Střezimíř, Sudoměřice u Tábora, Bonkovice, Černotice, Mezno, Milhostice, Jistebnice, Horní a Dolní Dobřejov, Smrkov, Orlov, Křivošín, Nehonín, Ostrý, Podol, Radkov, Řevnov, Balkova Lhota.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

odlehčovací služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon:
+420 737 623 114
E-mail:
socialnisluzba@borotin.cz
sociální pracovnice


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Sociální služby městyse Borotín
Web: https://www.borotin.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Borotín u Tábora, 391 35 Borotín, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010