Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Severní 869/5, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary, Česko | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Karlovy Vary Severní 5Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Dům s pečovatelskou službou Východní 16 je vybaven vším, co usnadňuje a umožňuje pohyb a samostatný život nájemníků: bezbariérovost, možnost využívání doplňkových služeb a zařízení, jako je obchod, kadeřnictví, 1x týdně ordinace lékaře, rehabilitace, knihovna, modlitebna.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Dům s pečovatelskou službou je nájemní dům s byty zvláštního určení ve vlastnictví města Karlovy Vary. Přidělování bytů a rozhodování o kapacitě DPS je plně v kompetenci příslušného odboru magistrátu města Karlovy Vary: odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci, sociální pracovnice, kancelář č. 11, přízemí. Magistrát města II., U Spořitelny 2, Karlovy Vary.

V domě je 54 nájemních bytů:  18x 0+1; 36x 2+KK.

 

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 353 563 171
+420 353152547
jnovotna@kv-mzss.cz
I.semanova@mmkv.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Statutární město Karlovy Vary
Web: https://mmkv.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Severní 869/5, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010