Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Pod Strání 467, 364 52 Žlutice, Česko | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Žlutice Pod strání 467Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Pronajímání bytů v domě s pečovatelskou službou se řídí obecnými pravidly pro pronajímání městských bytů. Žádosti přijímá město Žlutice. Volné byty v domě s pečovatelskou službou (DPS), se pronajímají v souladu s „Pravidly pro pronajímání bytů v DPS Žlutice“ schválenými Radou města Žlutice.

Sociálním bytem se pro účely těchto zásad rozumí byty na adrese Hradební 46, Hradební 51, Dukelských hrdinů 98 a Hradební 296.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

+420 353 393 269
dpszlutice@seznam.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Žlutice
Web: https://www.zlutice.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Pod Strání 467, 364 52 Žlutice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010