Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: U Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 5
Zřizovatel: Město
Telefon: +420 257 111 883   | e-mail: romana.kralikova@mc-zbraslav.cz

Dům s pečovatelskou službou
Praha Zbraslav, U včely 1442

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Jedná se o komplex tří třípodlažních bezbariérových navzájem propojených budov. Bytová část má kapacitu 32 bytů.  Nedílnou součástí budovy jsou kromě kuchyně a jídelny také hygienické centrum s asistenční pomocí, operační středisko záchranné služby pro nepřetržitý provoz, pokoje pro pracovníky záchranné služby, sesterny a společenská místnost.

Operační středisko je zařazeno do krizového plánu MČ Praha – Zbraslav. Stavba objektu byla realizována v 2004.

 

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Pečovatelská služba je uživatelům poskytována v domácnostech občanů na území městské části Praha-Zbraslav a ve středisku osobní hygieny, U Včely 1442, 156 00  Praha-Zbraslav.

Dům je v majetku obce. Žádosti administruje Odbor sociálních agend Úřadu MČ Praha-Zbraslav. Rada městské části Praha-Zbraslav rozhoduje o umístění žadatele do DPS na základě předchozího souhlasu Magistrátu hlavního města Prahy.  S úspěšnými žadateli je uzavírána smlouva o nájmu bytu.

 

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 257 111 883
romana.kralikova@mc-zbraslav.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Městská část Praha-Zbraslav
Web: http://www.mc-zbraslav.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: U Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010