Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Dům S Pečovatelskou Službou Vlastibořice, 463 44 Vlastibořice, Česko | Liberec, Liberecký kraj
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Vlastibořice DPS 9Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Dům vznikl rekonstrukcí stávající budovy školy a přístavbou nového traktu .

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Dům je ve vlastnictví obce. O obsazení bytů rozhoduje Obecní úřad Vlastibořice. Žádost je možné předat v DPS, nebo na Obecním úřadě Vlastibořice.

V domě je 14 bytových jednotek.

Základní potřeby klientů a chod domu zajišťuje kvalifikovaná ošetřovatelka. Odborné zdravotnické výkony a odborná vyšetření jsou prováděna ve zdravotnických ambulantních zařízeních v Turnově a Příšovicích. Ošetřovatelská péče je poskytována denně. Pečovatelský dům klientům i občanům žijícím v obci Vlastibořice zajišťuje denně hlavní jídlo (obědy). Součástí objektu je i prostorná prádelna s automatickou pračkou, kde si můžou klienti prádlo vyprat a usušit.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 485 146 033
dps.vlastiborice@seznam.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Obec Vlastibořice
Web: http://www.vlastiborice.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Dům S Pečovatelskou Službou Vlastibořice, 463 44 Vlastibořice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010