Dům s pečovatelskou službou U hřiště

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: U Hřiště 2512, 438 01 Žatec, Česko | Louny, Ústecký kraj
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou U hřiště
Žatec U hřiště 2512Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Pečovatelská služba je poskytována terénní formou v bytech klientů a to jak v Domech s pečovatelskou službou (U Hřiště 2512 a 2513, Písečná 2820), tak po celém Žatci a služba je nabízena i v místních částech a v okolí do 12 km.

Byty v domech s pečovatelskou službou jsou majetkem města Žatce a jsou přidělovány Radou města na základě doporučení komise.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 415 727 832
gurecka@dpszatec.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Žatec
Web: https://www.mesto-zatec.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: U Hřiště 2512, 438 01 Žatec, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010