Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Sídliště 190, 267 21 Tmaň, Česko | Beroun, Středočeský kraj
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Tmáň Sídliště 190Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V roce 2004 byl dán do provozu dům s pečovatelskou službou ve Tmani. Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního obytného domu s 36 bytovými jednotkami ve volné proluce řadové zástavby obytnými domy podél silnice III.třídy. Objekt je navržen ve tvaru písmena T a je zapuštěn do svahu. Volné prostranství je upraveno jak pro parkování vozidel nájemníků, tak i pro jejich odpočinek.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Službu poskytujeme v bytech občanů obce Tmaň a jeho místních částech, včetně obyvatel  Domu s pečovatelskou službou.

Pečovatelská služba Tmaň  je organizační složkou obce, statutárním zástupcem složky je starosta obce, v čele organizace stojí vedoucí PS. Sídlo Pečovatelské služby Tmaň je na adrese: Sídliště 190, 267 21 Tmaň.

Rada obce rozhoduje o obsazení bytů. Přednostní umístění mají občané s trvalým bydlištěm ve Tmani a osadách Lounín, Slavíky a Havlíčkův Mlýn. Jednou z podmínek umístění v domě  je potřeba pečovatelské služby.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pečovatelská služba terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

Kontakty

Telefon.
+420 311 680 085
+420 724 808 940
E-mail:
ucetnidps@seznam.cz
žádost o službu, vedoucí Domu s pečovatelskou službou


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Obec Tmaň
Web: https://www.obectman.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Sídliště 190, 267 21 Tmaň, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010