Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Gen. Govorova 574, 503 03 Smiřice, Česko | Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Smiřice, Gen. Govorova 574

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V blízkosti domu jsou obchody s potravinami, papírnictví, drogerie, textil, kadeřnictví, zdravotní středisko, kostel, autobusová zastávka a městský úřad.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Jedná se o byty zvláštního určení Města Smiřice. Dům s pečovatelskou službou je umístěn v klidné lokalitě města s vlastní zahradou. V prvním patře je společná prostorná terasa, která slouží obyvatelům k relaxaci a odpočinku, součástí příslušenství je sklep ke každému bytu. Kapacita  je 20 bytů, z toho 4 garsoniéry. O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje rada města na základě vyjádření odborné pracovní skupiny rady města. Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou 2 let, v odůvodněných případech na dobu kratší.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 605 158 323
+420 731 186 412
socialnipracovnik@pssmirice.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město SMIŘICE
Web: https://www.mestosmirice.cz/obec/ms-51/p1=51
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Gen. Govorova 574, 503 03 Smiřice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010