Dům s pečovatelskou službou Sámova

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Sámova 7, 101 00 Praha 10, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 10
Zřizovatel: Město
Telefon: +420 272 173 061   | e-mail: socialni1@csop10.cz

Dům s pečovatelskou službou Sámova
Praha 10, Sámova 7 Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Ubytování a prostředí

V domě je 140 bytů.

Jednoblok domů Sámova 5 a 7 se 140 byty 1+1 se sociálním zařízením, přičemž 6 z nich je bezbariérových. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou s vařičem.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Volné bytové jednotky v Domě Sámova jsou přidělovány na základě Usnesení Rady Městské části Praha 10, která vychází z výstupů Hodnotící pracovní skupiny. Ta je složená z pracovníků CSOP v Praze 10 a odboru sociálního ÚMČ Praha 10.

Služby v Domě provozuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace, Sámova 7, která zde má své sídlo a základnu služeb. Vyřizuje přijímací agendu.

Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to 1 rok.

O nájem bytové jednotky v Domě spokojeného žití může požádat pouze osoba, která má trvalé bydliště na území Městské části Praha 10, minimálně rok před podáním žádosti.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

byty zvláštního určení

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

byty zvláštního určení

Kontakty

+420 272 173 061
socialni1@csop10.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Městská část Praha 10
Web: https://www.praha10.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Vybavení objektu

Společenská místnost
Jídelny
Zájmová kuchyňka
Zahrada

Adresa zařízení: Sámova 7, 101 00 Praha 10, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010