Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Rybniční 1283, Strakonice I, 386 01 Strakonice, Česko | Jihočeský kraj, Strakonice
Zřizovatel: Nezisková organizace

Dům s pečovatelskou službou
Strakonice, Dům s pečovatelskou službou, Rybniční 1283Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V domě je 54 bytů.

Další informace

Vlastníkem Domu je Město Strakonice. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou může zájemce podat na: Městský úřad Strakonice, Smetanova 533, 386 01  Strakonice.

Provozovatelem pečovatelské služby v tomto Domě je Pečovatelská služba Městského ústavu sociálních služeb Strakonice, která má v této budově svou základnu.

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Město:
Oddělení sociální péče a pomoci
Telefon:
+240 383 700 273
Bc. Šárka Vávrová DiS.,vedoucí oddělení


Pečovatelská služba:
Rybniční 1283, 386 01 Strakonice
Telefon:
+420 383 312 273
+420 736 185 259
E-mail:
jana.smrhova@muss.strakonice.eu
Sociální pracovnice


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Web: http://www.muss.strakonice.eu/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Rybniční 1283, Strakonice I, 386 01 Strakonice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010