Dům s pečovatelskou službou Prostějov Brněnská 42

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Brněnská 4151/42, 796 01, Prostějov, Česko | Olomoucký kraj, Prostějov
Zřizovatel: Soukromá společnost
Telefon:

Dům s pečovatelskou službou Prostějov Brněnská 42
Prostějov, Brněnská 4151/42

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Pečovatelskou službu vykonává Centrum sociálních služeb Prostějov.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Dům je v majetku obce. Je v něm 24 bytů. O přidělování jednotlivých bytových jednotek a uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Městský úřad na základě žádosti zájemce a podle stanovených pravidel. Nájemní smlouvy uzavírá Statutární město Prostějov prostřednictvím Domovní správy Prostějov, s.r.o. na základě rozhodnutí Rady města Prostějova.

Správu bytů vykonává Domovní správa Prostějov, s.r.o.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

marie.hajkova@dsp-pv.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Soukromá společnost
Domovní správa Prostějov, s.r.o.
Web: https://www.dsp-pv.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Brněnská 4151/42, 796 01, Prostějov, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010