Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 12-Kamýk, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 12
Zřizovatel: Město
Telefon: +420 241 713 575

Dům s pečovatelskou službou
Praha 12, Olbramovická 703/9 Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Pečovatelská služba je poskytována: v domácnostech občanů bydlících na území městské části Praha 12 a městské části Praha Libuš; v bytech zvláštního určení umístěných na adrese Olbramovická 703, 142 00 Praha 4; ve Středisku osobní hygieny, ul. Zárubova 971, 142 00 Praha

Dům je v majetku obce. O přidělování jednotlivých bytových jednotek a uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Obec na základě žádosti zájemce a podle stanovených pravidel.

24 bytů. Dům s pečovatelskou službou pro občany z Prahy 12. Pouze pro seniory, kteří nepotřebují péči druhé osoby, protože o víkendu nejsou v domě pečovatelky.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

byty zvláštního určení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

byty zvláštního určení

Kontakty

+420 241 713 575

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Obec Kamýk nad Vltavou
Web: https://obeckamyk.cz
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 12-Kamýk, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010