Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Burešova 1151/12, 182 00 Praha 8-Kobylisy, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 8
Zřizovatel: Město
Telefon: +420 283 842 214   | e-mail: daniela.stoklasova@sospraha8.cz

Dům s pečovatelskou službou
Praha 8, Burešova1151/12 Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Ubytování a prostředí

Obyvatelé DPS žijí v samostatných bytech, ke kterým mají uzavřenou nájemní smlouvu. Jedná se o garsoniéry (někde dvougarsoniéry) s vlastním sociálním zařízením, které si zařizují vlastním nábytkem. V DPS je sociální zázemí sestávající z jídelny, společenské místnosti, střediska osobní hygieny, ordinace lékaře, někde i tělocvičny a prádelny. Dále jsou zde kanceláře sociální pracovnice a pečovatelek.

Další informace

Dům je ve vlastnictví Městské části Praha 8, jejíž Rada Městské části rozhoduje o obsazení bytů. Podklady k rozhodnutí připravuje a následnou pečovatelskou službu v Domě provozuje příspěvková organizace Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8.

Žadatel vyplní žádost, nechá potvrdit svým lékařem a předloží SOS písemné zdůvodnění žádosti. Sociální pracovnice SOS Praha 8 ho navštíví v jeho bytě a provede sociální šetření. Všechny dokumenty jsou postoupeny k projednání poradní komisi OZS ÚMČ Praha 8, která žádost posoudí a rozhodne o zařazení (či nezařazení) žadatele do seznamu čekatelů. Žádosti jsou pak uloženy u vedoucí sociální pracovnice SOS, která odpovídá za přidělování bytů.

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Byty v DPS mají charakter bytů zvláštního určení a slouží výhradně k bydlení a pomoci klientům pečovatelské služby.

V domě je 79 bytů. Popis služeb: Pouze pro klienty z Prahy 8, čekací doba asi 2 roky, Klub důchodců.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

byty zvláštního určení

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

byty zvláštního určení

Kontakty

+420 283 842 214
daniela.stoklasova@sospraha8.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Městská část Praha 8
Web: https://www.praha8.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Burešova 1151/12, 182 00 Praha 8-Kobylisy, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010