Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Tusarova 1601/42, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 7
Zřizovatel: Město
Telefon: +420 220 580 136   | e-mail: okrsek4@pcp7.cz

Dům s pečovatelskou službou
Praha 7, Tusarova 1601/42

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich. Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu. Byty přiděluje Rada městské části na základě doporučení poradního sboru podle žádosti a potřebnosti žadatele. Informace, jak přesně postupovat, zjistíte právě v Kontaktním místě pro bydlení. Adresa je U Průhonu1338/⁠38 (2. patro, číslo kanceláře 2.11). tel: 778 966 213, bydlení@praha7.cz; zadakovak@praha7.cz


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 220 580 136
okrsek4@pcp7.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Městská část Praha 7
Web: https://www.praha7.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Tusarova 1601/42, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010