Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: U Stanice 594/5, 161 00 Praha 6-Liboc, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 6
Zřizovatel: Město
Telefon: +420 220 513 521   | e-mail: kalhotkova@psp6.cz

Dům s pečovatelskou službou
Praha 6, U stanice 594/5 Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Ubytování a prostředí

 

 

Stravování

Strava je zajišťována dodavatelsky. Za kvalitu jídla a splnění všech norem s přípravou jídla souvisejících odpovídá konkrétní dodavatel.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

DPS je dům zvláštního určení v majetku MČ Praha 6. Žádosti o pronájem bytu v Domech s pečovatelskou službou přijímá Odbor sociálních věcí MČ Praha 6. K uzavření nájemní smlouvy dochází na základě usnesení Rady městské části Praha 6. Návrh předkládá příslušný člen rady, s přihlédnutím k předchozímu doporučení Komise pro sociální a zdravotní problematiku.

Kapacita je 75 bytů, 3+1 a 2+1.

 

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

byty zvláštního určení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

byty zvláštního určení

Kontakty

+420 220 513 521
+420 220 189 612
kalhotkova@psp6.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Městská část Praha 6
Web: https://www.praha6.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: U Stanice 594/5, 161 00 Praha 6-Liboc, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010