Dům s pečovatelskou službou Praha 5

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Štefánikova 259/51, 150 00 Praha 5-Smíchov, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 5
Zřizovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 257 319 198   | e-mail: vapenikova@csop5.cz

Dům s pečovatelskou službou Praha 5
Praha 5, Štefánikova 259/51 Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Ubytování a prostředí

Městská část Praha 5 zřídila 13 bytů s pečovatelskou službou, které svým vybavením odpovídají bytu v domě s pečovatelskou službou. Jedná se o:

Štefánikova 259/51, Praha 5 (10 bytů)

Štefánikova 248/28, Praha 5 (2 byty)

Štefánikova 249/30, Praha 5 (1 byt) jsou vedle sebe s 28.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Domy jsou v majetku města.  Žádosti o přidělení bytu s pečovatelskou službou přijímá Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o., nám. 14. října 11. Přidělování těchto bytů upravují Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů s pečovatelskou službou.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

byty zvláštního určení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

byty zvláštního určení

Kontakty

+420 257 319 198
vapenikova@csop5.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5,  příspěvková organizace
Web: www.csop5.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Štefánikova 259/51, 150 00 Praha 5-Smíchov, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010