Dům s pečovatelskou službou Praha 3

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Krásova 1841/4, 130 00 Praha 3-Žižkov, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 3
Zřizovatel: Město
Telefon: +420 773 071 405   | e-mail: havrankova@psp3.cz

Dům s pečovatelskou službou Praha 3
Praha 3, Krásova 1841/4 Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Ubytování a prostředí

V domě je 68 bytů.

 

Stravování

Obědy připravuje externí společnost na základě smlouvy s Městskou částí Praha 3.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Doprava MHD: Autobusy – zastávka Rokycanova: linka 136; linka 175. Tramvaje – zastávka Lipanská linka 5; linka 9; linka 15; linka 26.

Kapacita DPS: 63 bytových jednotek. Zajišťované činnosti: výkon pečovatelské služby v rámci MČ Praha 3; poradenská činnost týkající se pečovatelské služby a související sociální problematiky; provozování tří klubů pro seniory, dvou středisek osobní hygieny pro klienty pečovatelské služby, jedné prádelny pro klienty pečovatelské služby, dvou výdejen polední stravy pro klienty pečovatelské služby, dvou přechodných pobytů pro klienty pečovatelské služby s kapacitou 8 míst.

Garsonky a dvougarsonky. Přijímají i ležící klienty, ale alespoň minimální soběstačnost pečovaného je nutná, pouze z Prahy 3. Klienti jsou do DPS umísťováni na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 3, která vychází z doporučení Zdravotní a sociální komise..

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

byty zvláštního určení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

byty zvláštního určení

Kontakty

+420 773 071 405
havrankova@psp3.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Městská část Praha 3
Web: https://www.praha3.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Krásova 1841/4, 130 00 Praha 3-Žižkov, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010