Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Trávníčkova 1746/37, 155 00 Praha 13-Stodůlky, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 5
Zřizovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 235 011 451.   | e-mail: socialniac@sssp13.cz

Dům s pečovatelskou službou
Denní stacionář Lukáš , Praha 5, Trávníčkova 37 Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

V objektu Střediska sociálních služeb Prahy 13, se nachází 19 malometrážních ubytovacích jednotek, které užívají senioři k bydlení, na základě rozhodnutí sociální komise MČ Prahy 13. Finanční prostředky za nájemné z bytů jsou součástí rozpočtu Střediska. Výši nájmu určuje MČ Praha 13, ta také rozhoduje o tom, kdo bude v DSS Lukáš ubytován.

Bližší informace Vám poskytnou pracovníci v sekretariátu vedoucí Odboru sociálního a zdravotní péče Úřadu městské část Praha 13, Sluneční náměstí 13, 155 00 Praha 5, II. patro, číslo dveří  324, telefon 235 011 451.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

byty zvláštního určení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

byty zvláštního určení

Kontakty

+420 235 011 451.
+420 724 952 592
socialniac@sssp13.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Středisko sociálních služeb Prahy 13
Web: www.sssp13.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Trávníčkova 1746/37, 155 00 Praha 13-Stodůlky, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010