Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Trávníčkova 1746/37, 155 00 Praha 13-Stodůlky, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 5
Zřizovatel: Nezisková organizace
Telefon: +420 235 011 451.   | e-mail: socialniac@sssp13.cz

Dům s pečovatelskou službou
Denní stacionář Lukáš , Praha 5, Trávníčkova 37

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

V objektu Střediska sociálních služeb Prahy 13, se nachází 19 malometrážních ubytovacích jednotek, které užívají senioři k bydlení, na základě rozhodnutí sociální komise MČ Prahy 13. Finanční prostředky za nájemné z bytů jsou součástí rozpočtu Střediska. Výši nájmu určuje MČ Praha 13, ta také rozhoduje o tom, kdo bude v DSS Lukáš ubytován.

Bližší informace Vám poskytnou pracovníci v sekretariátu vedoucí Odboru sociálního a zdravotní péče Úřadu městské část Praha 13, Sluneční náměstí 13, 155 00 Praha 5, II. patro, číslo dveří  324, telefon 235 011 451.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 235 011 451.
+420 724 952 592
socialniac@sssp13.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Středisko sociálních služeb Prahy 13
Web: www.sssp13.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Trávníčkova 1746/37, 155 00 Praha 13-Stodůlky, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010