Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Samcova 2125/3, 110 00 Nové Město, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 1
Zřizovatel: Město
Telefon: +420 724 021 784   | e-mail: lesnerova@socialnisluzbyp1.cz

Dům s pečovatelskou službou
Praha 1, Samcova 2125/3

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Bytový dům Samcova 3 byl otevřen v roce 2016 a jedná se o mezigenerační dům, v němž se nacházejí jak byty v režimu domu s pečovatelskou službou, tak startovací byty pro mladé.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

V BD Samcova 3 je: 8 garsoniér a 1 dvougarsoniéra, 1 bezbariérová garsoniéra a 2 bezbariérové dvougarsoniéry v režimu domu s pečovatelskou službou; velký výtah; terasa v 6. NP; jídelna; klubovna; středisko osobní hygieny; možnost garážového stání; recepce s nonstop provozem; kancelář koordinátora PS a sociálního pracovníka; zázemí pro pečovatele.

Pečovatelská služba je poskytována od pondělí do pátku od 7.30 do 19 hodin.

Dům je v majetku Města. O přidělování jednotlivých bytových jednotek a uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Rada městské části, na základě žádosti zájemce a podle stanovených pravidel.

Formuláře jsou k vyzvednutí u sociálních pracovnic ve 3. patře úřadu městské části Praha 1, v Oddělení sociální péče a služeb.

 

 

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 724 021 784
lesnerova@socialnisluzbyp1.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Městská část Praha 1
Web: https://www.praha1.cz/urad/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Samcova 2125/3, 110 00 Nové Město, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010