Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Potoční 546, 331 01 Plasy, Česko | Plzeň - sever, Plzeňský kraj

Dům s pečovatelskou službou
Plasy DPS

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Jedná se o čtyřposchoďovou budovu, kde se nachází celkem 24 bytů, které jsou samostatnými bytovými jednotkami. Vlastníkem DPS je Město Plasy, se sídlem Plzeňská 285, 331 01 Plasy. DPS je umístěn v okrajové klidné části města v Potoční ulici č. p. 546.

V prvním poschodí mají zázemí pečovatelky, které poskytují služby občanům města Plasy a jeho částech. Dále jsou zde v přízemí ordinace interní, pediatrická, gynekologická a laboratoř.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Pečovatelská služba sídlí v Domě s pečovatelskou službou na adrese Potoční 546, 331 01 Plasy. Služba je poskytována uživatelům ve městě Plasy a jeho částech: Babina, Nebřeziny, Lomnička, Horní Hradiště a Žebnice.

Žadatel, který se uchází o poskytnutí nájmu v DPS, podává žádost vedoucí Pečovatelské služby Plasy. Přidělení bytu v DPS žadateli schvaluje rada města Plasy na základě doporučení a odůvodnění vedoucí pečovatelské služby.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 373 322 067
veronika.urbanova@mestoplasy.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele:

Web:
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Potoční 546, 331 01 Plasy, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010