Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí, Česko | Jihočeský kraj, Tábor
Zřizovatel: Nezisková organizace

Dům s pečovatelskou službou
Planá DPS Zákostelní 661Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Budova disponuje 38 byty.

V přízemí se nachází pracovna pečovatelek. Kancelář vedoucí se nachází ve 2. patře. Ve 2. patře je také středisko osobní hygieny, které je svými proporcemi uzpůsobeno uživatelům, kteří mají problém s mobilitou a sprchování ve vlastních bytech je pro ně problematické. S pomocí pečovatelky mohou středisko využívat.

Stravování

Pečovatelská služba zajišťuje svým uživatelům stravu od dvou dodavatelů:

1. Mateřská Škola Pohádka, Planá nad Lužnicí

2. Hotovky Šimek, s.r.o., Vesce

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Žadatelem může být osoba s trvalým bydlištěm v Plané nad Lužnicí nebo osoba s trvalým bydlištěm v okrese Tábor.

Vedoucí organizace vede evidenci žádostí o přidělení bytu, která je předávána Radě města P. n. L. Návrh na přidělení bytu s odůvodněním podává vedoucí organizace při uvolnění bytu Radě města. O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada města Planá nad Lužnicí na základě doporučení vedoucí DPS.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon na pečovatelskou službu:
+420 728 925 045
+420 723 470 640
E-mail:
dps@plananl.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Nezisková organizace
Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okres Tábor, příspěvková organizace
Web: http://dpsplananl.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010