Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Na Vrchmezí 231/8, 160 00 Praha-Suchdol-Sedlec, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 6
Zřizovatel: Církevní organizace
Telefon: +420 233 101 421   | e-mail: info@centrumhorizont.cz

Dům s pečovatelskou službou
Praha 6, Na vrchmezí 231/8 Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Ubytování a prostředí

V penzionu je 9 bytů. 5 z nich je 1+1, 4 jsou garsoniéry. Penzion funguje jako malý dům s pečovatelskou službou. Každý byt je vybavený vlastním sociálním zařízením. - možnost využití služeb poskytovaných naší pečovatelskou službou.

 

 

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Umístění jakéhokoli nového obyvatele v penzionu je však možné až se některý byt uvolní. Pak dojde k výběrovému řízení – nejprve je na základě žádostí učiněn výběr několika kandidátů. Ty pak navštíví zástupci Střediskové rady v jejich dosavadním prostředí a vyberou toho, o němž jsou přesvědčeni, že službu potřebuje nejvíce a zároveň je pro ni nejvhodnější.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

byty zvláštního určení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

byty zvláštního určení

Kontakty

+420 233 101 421
info@centrumhorizont.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Církevní organizace
Horizont - centrum služeb pro seniory, Husitská diakonie
Web: www.centrumhorizont.cz
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Na Vrchmezí 231/8, 160 00 Praha-Suchdol-Sedlec, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010