Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: U Kláštera 2, 588 65 Nová Říše, Česko | Jihlava, Kraj Vysočina
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Nová ŘíšeDům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V domě je zřízeno  11 bytů, 3 byty jsou dvoupokojové z toho je  1 bezbariérový, ostatní byty jsou jednopokojové. K základnímu vybavení každého bytu patří kuchyňská linka, sprcha a WC. Topení je ústřední na plyn. Dále je v domě společenská místnost, středisko osobní hygieny, místnost pro výkon pedikúry. Přímo z domu je bezbariérový přístup do klášterní zahrady.

Další informace

Majoritním vlastníkem domu je obec Nová Říše. V Domě s pečovatelskou službou je i zázemí pro Charitní pečovatelskou službu. Tento dům byl realizován rozsáhlou rekonstrukcí části premonstrátského kláštera.

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 567 318 128
E-mail:
obecniurad@novarise.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Městys Nová Říše
Web: http://www.novarise.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Vybavení objektu

Společenská místnost
Zahrada
Klubovna
Kaple

Fakultativní služby (zpoplatněné)

Doprovod k lékaři nebo na pochůzky
Manikúra/Pedikúra
Zařizování (dle pokynů klienta)
Prádelna
Sušárna

Adresa zařízení: U Kláštera 2, 588 65 Nová Říše, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010