Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Husovo nám. 640, 391 43 Mladá Vožice, Česko | Jihočeský kraj, Tábor
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Mladá Vožice Husovo nám. 640Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Stravování

PS nemá vlastní vývařovnu, obědy zajišťuje ze stravovny Koh-i-noor Mladá Vožice a. s.

 

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

PS je terénní služba, je poskytována v domácnostech uživatelů včetně 2 domů s PS (Husovo nám. 640, Plaňková 111).

Zázemí PS se nachází v DPS č. p. 640 na Husově náměstí (u autobusového nádraží a pošty).

Dům je v majetku města. O obsazení bytů rozhoduje Rada města, na základě podkladů sociálního oddělení města.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefon:
+420 381 201 918
E-mail:
socialni@mu-vozice.cz
Vydávání žádostí o byt v domech s pečovatelskou službou. Sociální pracovnice a vedoucí oddělení, referentka správy bytů


Pečovatelky:
Telefon:
+420 381 215 255
+420 607 956 839


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Mladá Vožice
Web: https://www.mu-vozice.cz
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Husovo nám. 640, 391 43 Mladá Vožice, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010