Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Okružní 117, 435 13 Meziboří, Česko | Most, Ústecký kraj
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Meziboří Okružní 117

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Budova Okružní 116 má 23 bytů, budova Okružní 117 má 17 bytů.

Stravování

Pečovatelská služba nemá vlastní stravovací provoz, obědy jsou zajišťovány dodavatelsky.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Terénní pečovatelská služba je pro obyvatele města Meziboří zajišťována prostřednictvím Domu s pečovatelskou službou 24 hodin denně.

Domy jsou v majetku města. O umístění do DPS rozhoduje správní odbor MěÚ Meziboří.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 476 748 113
kratochvilova@mezibori.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Meziboří
Web: http://www.mezibori.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Vybavení pokojů

Lednice

Služby, zahrnuté v ceně

Ubytování
Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Okružní 117, 435 13 Meziboří, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010