Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Loučná Hora 69, 503 53 Smidary, Česko | Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Smidary, Loučná Hora 693

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Dům s pečovatelskou službou je třípodlažní objekt s cekem 14 bytovými jednotkami. V budově se dále nachází kancelář pečovatelské služby.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Bydlení v DPS je určeno přednostně občanům s trvalým pobytem v  obci Smidary a přidružených obcí (Červeněves, Loučná Hora, Chotělice, Křičov).

Byty v DPS jsou ve vlastnictví obce, o nichž také sama obec rozhoduje, tzn., že přiděluje tyto byty jednotlivým žadatelům o tento druh bydlení, s nimiž pak uzavírá nájemní smlouvu.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 495 496 134
pecovatelskasluzbalh@seznam.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
OBEC SMIDARY
Web: www.smidary.cz/dps-lhora/
Údaje na Justici: odkaz

Adresa zařízení: Loučná Hora 69, 503 53 Smidary, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010