Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: Pod zastávkou 505/1, 103 00 Praha-Kolovraty, Česko | Praha, Praha (hl.m.), Praha 10
Zřizovatel: Město
Telefon: +420 267 710 833 (linka 22)   | e-mail: staflova@cbox.cz

Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou, Kolovraty, Pod zastávkou 505/1 Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Ubytování a prostředí

23 bytů, z toho 2 byty pro manželské páry a 2 byty bezbariérové. Přednostně jsou přijímáni klienti z Kolovrat, ale pokud je volno lze přijmout i klienty pražské nebo mimopražské. Funguje zde kavárnička, cvičení, ruční práce, pěvecký sbor, trénování paměti (pro veřejnost je každé úterý ve 14 hodin).

 

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Kapacita 25 bytů. Zájemce o bydlení v DPS Kolovraty vyplní žádost. O výběru nového nájemníka do uvolněného bytu rozhoduje starosta MČ na základě návrhu sociální a bytové komise MČ Praha Kolovraty.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

byty zvláštního určení

Cílová skupina

senioři

Věková kategorie

dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

byty zvláštního určení

Kontakty

+420 267 710 833 (linka 22)
staflova@cbox.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Městská část Praha-Kolovraty
Web: http://www.kolovraty.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Pod zastávkou 505/1, 103 00 Praha-Kolovraty, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010