Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Osvobození 464, 471 14 Kamenický Šenov, Česko | Liberecký kraj, Česká Lípa
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Kamenický Šenov DPSDům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Dům je v majetku města Kamenický Šenov a správu a údržbu zajišťuje Novoborská bytová společnost ( Nobys).

Pečovatelskou službu zajišťuje Pečovatelská služba, organizační složka města Kamenický Šenov.

 

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

DPS není „ústavním“ zařízením, není zde zajištěna 24 hodinová péče. Žadatel, který má zájem o byt v DPS podá písemnou žádost u vedoucí Pečovatelské služby, Nám. T. G. Masaryka 1009, Kamenický Šenov. Žádosti o přijetí do DPS eviduje vedoucí pečovatelské služby, Nám. T.G.Masaryka 1009 Kamenický Šenov. Nájemní smlouvu na byt v DPS uzavírá s nájemníkem město Kamenický Šenov prostřednictvím správce objektu, který vyzve žadatele k uzavření smlouvy o nájmu bytu. Smlouvy o nájmu bytu v DPS se uzavírají na dobu neurčitou.

V tomto domě je 12 bytů, z toho 8 bytů je jednopokojových,  4 byty mají obývací místnost a ložnici. V přízemí budovy se nachází lékárna a ordinace zubařů.


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

Telefonna Pečovatelskou službu a správu DPS:
+420 487 712 050
+420 724 793 423
E-mail:
dps-ks@kamenicky-senov.cz


Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Kamenický Šenov
Web: https://www.dpsks.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Osvobození 464, 471 14 Kamenický Šenov, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010