Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Zdislavy z Lemberka 37, 471 25 Jablonné v Podještědí, Česko | Liberec, Liberecký kraj
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Jablonné v Podještědí, Zdislavy z Lemberka 37

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V domě je 15 jednopokojových bytů a 5 dvoupokojových bytů. Tyto byty jsou rozmístěny ve třech podlažích.Každý byt je vybaven kuchyňskou linkou, elektrickým vařičem, vlastním sociálním zařízením /WC, sprchový kout/. Vybavení bytu si zařizuje každý občan sám. V DPS jsou k dispozici společenské místnosti, kde se pořádají společenské akce, centrum osobní hygieny, masáže.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Přijetí do DPS se provádí na základě podané žádosti na předepsaném formuláři. V případě dlouhodobého zhoršení zdravotního stavu tak, že si občan umístěný v DPS nebude schopen ani s pomocí pečovatelské služby zajistit základní životní potřeby, bude mu poskytnuta pomoc při vyhledávání vhodné sociální služby. Byty jsou občanům přidělovány na základě nájemní smlouvy. Žádosti o umístění do DPS se podávají u vedoucí DPS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak požádat o umístění v Domě s pečovatelskou službou: Na sociálním odboru MÚ Železný Brod – budova B, nebo U vedoucí pečovatelské služby v DPS Železný Brod. Vyplněná Žádost o přidělení bytu v DPS, doplněná o potvrzení lékaře o vhodnosti umístění, je zaevidována na Odboru sociálních věcí MěÚ. O přidělení bytu rozhoduje Rada města.

 

 

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

dospělí 19 - 26 let
dospělí 27 - 54 let
senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 487 762 292
dpsjablonne@seznam.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Jablonné v Podještědí
Web: https://www.jvpmesto.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Adresa zařízení: Zdislavy z Lemberka 37, 471 25 Jablonné v Podještědí, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010