Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Litoměřická 201, 411 72 Hoštka, Česko | Litoměřice, Ústecký kraj
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Hoštka Litoměřická 201

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Dům je v majetku města. V domě je 11 bytů. Žadatel o byt podá žádost na městský úřad. Na základě žádosti sociální pracovník prošetří skutečný stav žadatele, zejména jeho životní podmínky a důvody pro umístění do DPS. S výsledkem sociálního šetření, vyjádřením ošetřujícího lékaře je žádost předložena k posouzení RM. Na základě rozhodnutí RM o přidělení bytu v DPS uzavře Odbor správy majetku města s žadatelem nájemní smlouvu.

Terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území města Hoštky a přilehlých městských částí (Malešov, Velešice, Kochovice a Hoštka).


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 416 814 114
hostka@hostka.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Hoštka
Web: www.hostka.cz
Údaje na Justici: odkaz

Typy pokojů

Apartmánové domy

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Litoměřická 201, 411 72 Hoštka, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010