Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | dům s pečovatelskou službou
Adresa: Uhelná 217, Kluč, 357 09 Habartov, Česko | Karlovarský kraj, Sokolov
Zřizovatel: Město

Dům s pečovatelskou službou
Habartov Uhelná 217Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

Celý areál domu s pečovatelskou službou je tvořen dvěma budovami s bezbariérovým přístupem. Každý nájemník zde má svůj vlastní byt a sklep, využívat může společenskou místnost, sušárnu a nádhernou zahradu, která skýtá v letních měsících nejen možnost relaxace, ale i možnost sušení prádla na venkovních sušácích.

Ve všech zákoutích areálu je myšleno na osoby se zdravotním postižením, do všech potřebných místností je bezbariérový přístup. Každé pondělí nájemníky DPS Habartov navštěvuje lékař. Nedaleko jsou k dispozici nájemníkům dva obchody, kde si mohou obstarat potřebné potraviny a jiné drobné zboží. Nespornou výhodou je, že nájemníci DPS Habartov mohou po domluvě, využít služeb správce objektu pro zajištění drobných oprav v bytě. Správce objektu řeší nouzové a havarijní situace.

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Pečovatelská služba je provázaná s domácí zdravotní péčí, kterou společnost DOP - HC rovněž poskytuje.

Přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou je v kompetenci Městského úřadu Habartov. V případě zájmu o ubytování v DPS Habartov kontaktujte referentku sociálních věcí Městského úřadu v Habartově.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

pobytové zařízení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

dům s pečovatelskou službou

Kontakty

+420 352 324 030
+420 352 692 501
dps@mestohabartov.cz
lomjanska@mestohabartov.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Město Habartov
Web: https://www.mestohabartov.cz/
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při zvládání běžných úkonů
Pomoc při osobní hygieně

Adresa zařízení: Uhelná 217, Kluč, 357 09 Habartov, Česko

Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010