Dům s pečovatelskou službou

Typ zařízení/služby: byty zvláštního určení | byty zvláštního určení
Adresa: 735 71 Dětmarovice, Česko | Karviná, Moravskoslezký kraj
Zřizovatel: Město
Telefon: +420 596 544 282   | e-mail: socialni@detmarovice.cz

Dům s pečovatelskou službou
Dětmarovice, Dětmarovice 670 Byty zvláštního určení jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. V některých objektech je poskytována i pečovatelská služba. Nájem bytu zvláštního určení podléhá zvláštnímu režimu dle příslušných ustanovení § 2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Ubytování a prostředí

 

 

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

Pečovatelská služba v Dětmarovicích je poskytována občanům žijícím v domech s pečovatelskou službou čp. 670, čp. 960 a v domácnostech občanů žijících na území obce Dětmarovice, každý pracovní den v době od 7:30 hodin ráno do 14:30 hodin odpoledne a dále dle domluvy.

Obec Dětmarovice je vlastníkem dvou domů s pečovatelskou službou (dále jen DPS) celkem s 26 byty. V DPS čp. 670 jsou byty standardně vybavené, v DPS čp. 960 jsou byty se sníženou kvalitou. V domě s pečovatelskou službou čp. 670 je celkem 20 bytů. V budově jsou rovněž místnosti sloužící k zajištění pečovatelské služby, a to místnost pečovatelek a prádelna.

O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada obce Dětmarovice dle potřebnosti žadatele o byt.

 


Tip


V sekci Návody najdete srozumitelná vysvětlení systému plateb v pobytových zařízeních, způsobu práce a financování zdravotní péče v domácím prostředí (domácí péče - terénní ošetřovatelské služby) a příspěvku na pečovatele pro seniory pro využití terénních pečovatelských služeb nebo odlehčovacích služeb. Článek o tom, jak fungují půjčovny kompenzačních pomůcek doplňuje ještě seznam nejčastěji používaných kompenzačních pomůcek.

Forma služeb

byty zvláštního určení

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková kategorie

senioři 55 - 65 let
senioři 65 - 80 let
senioři 80 - 110 let

Typ zařízení

byty zvláštního určení

Kontakty

Kancelář:
po a ST 08:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00


+420 596 544 282
+420 : 596 544 282
socialni@detmarovice.cz

Zřizovatel

Typ zřizovatele: Město
Obec Dětmarovice
Web: www.detmarovice.cz
Údaje na Justici: odkaz

Služby, zahrnuté v ceně

Pomoc při osobní hygieně
Praní ložního prádla

Adresa zařízení: 735 71 Dětmarovice, Česko

Uveřejněné informace jsou čerpány z veřejných zdrojů. Pokud najdete chybu, upozorněte nás na ni prosím na info@custodium.cz, abychom ji mohli co nejrychleji opravit.
Custodium - ikona

Chcete nás podpořit? 

Váš příspěvek 100% využijeme na doplnění databází a návodů. 
Aktualizují je pro Vás senioři. 
FIOBANKA 260 174 5007 / 2010